Google Docs

Google Docs

Õppesisu:

  • Google Docs on veebipõhine kontoritarkvara.
  • formulari/rahuloluküsitluse/testi koostamine
  • Tabelarvutus, diagrammid jms