Veebis koostatud prinditavad õppematerjalid

03/01/2012 22:07

 

Sihtgrupp: õpetajad koolis ja lasteaias

Eesmärk: Kursuse läbinu teab veebipõhiseid keskkondi ja oskab neis õppematerjale luua. Oskab loodud õppematerjalid oma arvustis salvestada.

Nõuded õppijale/tunnistuse taotlejale:

kursuse lõpuks on osaleja:

  • loonud sisulised töölehed
  • avaldab oma tööd õpetajale
  • tagasiside kursuse kodulehe kaudu