Interaktiivsete õppematerjalide koostamine (HotPotatoes programm), avaldamine veebis

03/01/2012 22:24

Sihtgrupp: õpetajad koolis ja lasteaias, lapsevanemad, jt

Eesmärk: lõpetaja oskab arvutisse installeerida programmi HotPotatoes, selles mänge koostada, internetis avaldada. Näiteks hot.ee kaudu

Nõuded kursuse lõpetajale/tunnistuse taotlejale: lõpetaja on avaldanud oma õppemängud ja edastanud õpetajale

Näide ML HotPot interaktiivsetest õppematerjalidest