Ajaveebi loomine, kasutamine

03/01/2012 21:50

Sihtgrupp: õpetajad, kes ei ole õppetöös seni ajaveebi kasutanud; kogukondadele ja teistele huvilistele

Eesmärk: kursuse läbinu tunneb ajaveebi olemust ja selle kasutamise võimalusi e-õppes. Oskab luua Bloggeri keskkonnas ajaveebi.

Kursuse korraldus: ajaveebi loomise e-kursus toimub selleks loodud ajaveebis, kus õppija saab praktilise kogemuse blogimisel, tagasiside andmisel, jms

Nõuded õppijale:

Kursuse lõpuks on osaleja

  • loonud isikliku ajaveebi
  • postitanud kodused tööd oma ajaveebi, 
  • kommenteerinud vähemalt üht kaasõppuri ajaveebi
  • andnud kursuse ajaveebis (Ajaveebi e-kursus) tagasisidet lõppenud kursuse kohta